Kontakt

Norsk Utleieforening
Tlf.: 23 08 75 00
post@norskutleieforening.no
Medlem av
 

 

Du er her: 

 • Forsiden

Velkommen til Norsk Utleieforening!

Norsk Utleieforening (NU) er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Norsk Utleieforening vil ivareta medlemmenes felles interesser gjennom å bidra til å fremme forståelse og aksept for ideen om leie av maskiner og utstyr.
Dette skal gjøres gjennom dialog med myndigheter, organisasjoner og leverandører, og gjennom å fremme en ytterligere profesjonalisering av bransjen der nøkkelbegreper er HMS, ytre miljø, kvalitet, etikk og godt omdømme.

Norsk Utleieforening (NU) er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og er medlem i European Rental Association (ERA).

 • Utleiekonferansen 2019

  Utleiekonferansen 2019 arrangeres over en dag, 07.02.2019. Som tidligere år arrangeres konferansen på Thon Hotel Oslo Airport (Gardermoen).

 • Utleiekonferansen 2018 - Last ned foredragene!

  Utleiekonferansen har etablert seg som bransjens viktigste møteplass og skal være en arena for faglig påfyll og inspirasjon gjennom aktuelle foredrag. Her kan du se foredragene som ble presentert på utleiekonferansen 2018.

 • Utleiekonferansens utstillerpris til Motek

  På Utleiekonferansen mottok torsdag kveld Motek Utstillerprisen 2018.

 • Utleieprisen 2018 til Sørby Utleie

  Torsdag kveld ble Utleieprisen 2018 delt ut på utleiebransjenes festmiddag – og hedersprisen gikk til Sørby Utleie AS.

 • Norsk Utleieforening med ny faggruppe for miljø og klima

  Som følge av større krav i bygg og anleggsbransjen rundt valg av miljøvennlige løsninger har Norsk Utleieforening initiert en faggruppe for miljø og klima.

 • Utleieprisen 2017 ble tildelt Holte Industri

  Vi ser tilbake på to innholdsrike dager på Thon Hotel Oslo Airport. Arrangementet er det 12. i rekken og ble arrangert under tittelen "Fremtidens endringer – er vi klare?" Les mer om prisutdeling / Last ned de aktuelle foredragene .....

Viser fra 1 til 6 av totalt 10 artikler